Sứ mệnh

“Đồng hành cùng sự phát triển của trẻ em Việt”, mang đến cho trẻ những trải nghiệm tương tác thú vị khi đọc sách, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng tình yêu đọc sách ở trẻ, giúp trẻ phát triển cả EQ và IQ.
Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát triển nâng cao văn hóa trong cộng đồng.
Thực hiện khát vọng “Người Việt sáng tạo sách cho trẻ em Việt”.

Lên đầu trang