Từ 3-6

Ở độ tuổi 3- 6, khả năng ghi nhớ, tổng hợp và tưởng tượng của trẻ sẽ phát triển vượt bậc. Trẻ bắt đầu biết lắng nghe các câu chuyện mà bố mẹ đọc, rồi mở những trang sách có liên quan để kể lại đúng những câu chuyện mà mình được nghe, từ đó giúp mở rộng hơn thế giới tưởng tượng của bản thân. 

Lọc theo
Danh mục

Lọc theo
Độ tuổi
Lọc theo
Loại sách
Lọc theo
Giá
Giảm giá
1418 kết quả