Xác lập vị thế vững chãi

Năm 2007, Đinh Tị thực hiện tổ chức bản thảo và liên kết xuất bản một số tựa sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bông sen vàng, Hồ Chí Minh - nhà dự báo thiên tài, 79 mùa xuân Hồ Chí Minh, Thời thanh niên của Bác Hồ, v.v… Đây là dấu ấn vàng son khiến Đinh Tị có được vị thế vững chãi đầu tiên trên thị trường xuất bản.

Lên đầu trang