Tiên phong xuất bản dòng sách tương tác

Năm 2017, Đinh Tị Books tiên phong mua bản quyền của các nhà xuất bản danh tiếng, nghiên cứu và xuất bản thành công những cuốn sách tương tác cho thiếu nhi lần đầu tiên có tại Việt Nam.

Lên đầu trang