Tủ sách Tương tác

Sắp xếp theo:

Top sách tương tác mới 2021 của Đinh Tị Books:

- Sách sờ chạm : https://dinhtibooks.com.vn/collections/sach-so-cham

- Sách mùi hương : https://dinhtibooks.com.vn/collections/sach-mui-huong

- Sách đục trổ : https://dinhtibooks.com.vn/collections/sach-duc-tro-thong-minh

- Sân khấu kịch Kamishibai : https://dinhtibooks.com.vn/collections/san-khau-kich-trong-sach-kamishibai

Top sách tương tác nhất định phải có trên giá sách của bạn nhỏ từ 0 - 6 tuổi:

- Sách Chiếu bóng: https://dinhtibooks.com.vn/collections/sach-chieu-bong

- Sách Lật mở khám phá: https://dinhtibooks.com.vn/collections/lift-the-flap

- Sách Chuyển động Campbell: https://dinhtibooks.com.vn/collections/sach-chuyen-dong-campbell

- Big Book: https://dinhtibooks.com.vn/collections/big-book

- Âm thanh: https://dinhtibooks.com.vn/collections/sach-am-thanh-viet-nam

- Chạm và trượt Trang trại vui nhộn: https://dinhtibooks.com.vn/products/cham-va-truot-trang-trai-vui-nhon

- In Focus: https://dinhtibooks.com.vn/collections/in-focus

- Bách khoa kỹ năng sống đa tương tác: https://dinhtibooks.com.vn/collections/bach-khoa-ky-nang-song-da-tuong-tac

- Đèn pin khám phá: https://dinhtibooks.com.vn/collections/den-pin-kham-pha

- Sách Đa tương tác: https://dinhtibooks.com.vn/collections/da-tuong-tac

 

Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
 Sách âm thanh - Thỏ và Rùa
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Sắp phát hành
 Lift-the-flap - Lật mở khám phá- Bé ngoan ngoãn, thích làm việc tốt
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Sắp phát hành
 Lift-the-flap - Lật mở khám phá-Bé ngăn nắp, đi ngủ đúng giờ
Hết hàng
Hết hàng
Sắp phát hành
 Lift-the-flap - Lật mở khám phá- Bé giỏi giang, vệ sinh đúng cách
Hết hàng
Hết hàng
Sắp phát hành
 Sách chiếu bóng thần kỳ - Sự tích Bánh Chưng Bánh Giầy
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Sắp phát hành
 Sách chiếu bóng thần kỳ - Cây khế
Hết hàng
Sắp phát hành
 1001 câu hỏi đáp về thế giới quanh ta - Như thế nào?
Hết hàng
Hết hàng
Sắp phát hành
 1001 câu hỏi đáp về thế giới quanh ta - Bao nhiêu?
Hết hàng
Sắp phát hành
 Bách khoa kỹ năng sống đa tương tác - Những hoạt động ở trường mẫu giáo giúp con vui vẻ đến lớp