KHUYẾN MẠI KHỦNG NHÂN MÙA TỰU TRƯỜNG TẠI PHỐ SÁCH 31/08/2017